Research Institute of Organic Agriculture
Cutting edge research Ecological approach Sustainable future

Support our work! hu en

Search


Keyword search

Category

Topic

(Deselect all)
Search

2019. September 5. Hír

Mezőgazdasági sokféleség. Neked fontos?

Felmérés a mezőgazdasági sokféleségről

 

A tájfajták megőrzésével foglalkozó Farmer’s Pride projektünkben nemrég egy kérdőíves felmérést végeztünk, hogy kiderítsük, a hazai lakosság mekkora értéket tulajdonít a mezőgazdasági sokféleség megőrzésének. A felmérésben a búzát és a tájfajta gabonákat vettük példa növényeknek. Minél több korosztályt, vidéki és városi embereket egyaránt bevontunk a kutatásba. Azt tapasztaltuk, hogy a válaszadók többsége érdeklődő és nyitott volt a téma iránt. Sokak számára meghökkentő új információ volt, hogy mára mennyire leszűkült termesztett kultúrnövények genetikai sokszínűsége, mennyire kevéssé figyelünk a biológiai sokféleség megőrzésére az agráriumban.

Az emberek többségének nem volt kialakult képe arról, hogy alapvető élelmiszereink miből és hogyan készülnek, és milyen összetett termékpálya áll mindennapi betevőnk mögött. Ugyanakkor a megkérdezettek többsége fontosnak tartja és szeretné, ha többet tudhatna a mezőgazdasági témákról, akár az oktatási rendszeren, akár a médián keresztül. Többen kifejtették, hogy döntéseikkel szeretnék elősegíteni a genetikai sokféleség megőrzését, ezzel is elősegítve a mezőgazdasági termelés változatosabbá és ellenállóbbá tételét, a tájkép megőrzését, a hagyományok és kulturális szokások életben tartását.

Ugyanezt a felmérést Európa több országában is elvégezték, így az Egyesült Királyságban, Svájcban, Ausztriában és Görögországban, hogy kiderítsék a lakosság hogyan viszonyul a mezőgazdasági sokféleség megőrzéséhez, hajlandó-e azt támogatni és ha igen, hogyan és milyen mértékben. A kérdőívek kiértékelése folyamatban van, az eredményeket várhatóan idén ősszel tudjuk közzétenni.

Miért olyan fontos a mezőgazdasági sokféleség megőrzése?

369.000 virágos növényfaj ismert globálisan, de 2014-es adatok alapján ezek közül mindössze 200 növényfajt használunk széles körben élelmiszer előállításhoz. Ennél még elgondolkodtatóbb az a 2017-es adat, miszerint a 200-ból pusztán 9 faj adja a globális növénytermesztés több mint 66%-át. A tömegesen termelt kultúrnövények uniform fajtái sérülékenyek az éghajlatváltozás egyre szélsőségesebb és kiszámíthatatlanabb hatásaival szemben. Ebben a kihívással teli környezetben a tájfajták és a kultúrnövények vad rokon fajai értékes erőforrásokként jelennek meg, úgy a professzionális nemesítésben, mint a részvételi alapon működő génmegőrzésben. Ezt a kérdéskört, a genetikai sokféleség in situ, vagyis gazdaságokban való megőrzésének lehetőségeit tárja fel a Farmer’s Pride nemzetközi projekt, amiben az ÖMKi is részt vesz hazai szakmai partnerként.

Olvasd el a teljes projektismertetőt:

https://biokutatas.hu/wp-content/uploads/2019/04/Farmers-Pride_%C3%B6mki.pdf


Recently, a questionnaire survey has been conducted within the project called Farmer’s Pride – focusing on the conservation of landraces – on how Hungarian people appreciate the preservation of agricultural diversity. During the survey wheat and cereal landraces were used as examples, and more age groups have been involved in the research including both people living in the countryside and city dwellers. We experienced that most of the respondents were interested in and open towards this issue. Many were shocked by learning how the genetic diversity of our cultivated plants has been decreased and how little attention is paid to the conservation of biodiversity in agriculture today. The majority of the people did not know what our staple foods are made of, how they are produced and how complex product paths can be found beyond our everyday meal. At the same time, most respondents answered that this is an important issue, and they would like to learn more about it either through the educational system or the media. More people expressed that they wish to support the conservation of genetic diversity through their decisions this way increasing the diversification and the resilience of agricultural production, preserving the landscape and saving traditions and cultural habits.

The same survey also has been conducted in more European countries such as the United Kingdom, Switzerland, Austria and Greece in order to see how people approach the issue of agricultural diversity and that if they are willing to support it how and to what extent would they do so. The questionnaires are being processed now, and results are expected to be published in autumn this year.

Why is it so important to preserve diversity?

Although 369 000 flowering plant species are known worldwide, according to some data from 2014 only 200 of them are used widely for food production. It is even more shocking that according to some data from 2017 only 9 of the 200 species cover more than 66% of global plant production. The uniform varieties of cultivated plants produced in huge quantities are vulnerable to the more and more extreme and unpredictable impacts of climate change. In such a challenging environment landraces and crop wild relatives become valuable resources both for professional breeding and participatory gene conservation activities. The international project called Farmer’s Pride investigates this issue by searching for ways for the in situ – that is on farm – conservation of genetic diversity. The Hungarian Research Institute of Organic Agriculture (ÖMKi) also takes part in this project as a professional partner.

Read the full project description:

https://more.bham.ac.uk/farmerspride/wp-content/uploads/sites/19/2019/05/FP_factsheet_English_final_low_res.pdf

 

ÖMKi - Mezőgazdasági sokféleség. Neked fontos?

Research Institute of Organic Agriculture
Cutting edge research Ecological approach Sustainable future

Support our work! hu en

Search


Keyword search

Category

Topic

(Deselect all)
Search

404 - Not found

Page not found!

Please check the link or return to the main page.

Return to home page

  
Website developed by

Biztos vagy benne?


Cancel Yes