Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet
Élvonalbeli kutatás Ökológiai szemlélet Fenntartható jövő

Támogasd a munkánkat! hu en

Keresés


Szabadszavas keresés

Kategória

Téma

(Kijelölés törlése)
Keresés

Kosár tartalma

0 tétel van

Fizetendő:

Szállítási díj nélkül
Az összeg az ÁFÁ-t tartalmazza

Kosár Megrendelem  

Alternatívák a kémiai növényvédelemre: 20 európai kutatóintézet összefogása egy ambiciózus cél érdekében

A hatóságok, mezőgazdasági szakértők és a társadalom részéről is fokozódó elvárások példátlan összefogásra ösztönözték az európai kutatóintézeteket, melynek célja az agroökológiai átmenet felgyorsítása.

Scroll down for English!

Ahhoz, hogy szembenézhessünk egy ekkora méretű kihívással, az eddiginél jóval nagyobb összefogásra van szükség” – vallják a kezdeményezést elindító francia INRAE (Nemzeti Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és Környezettudományi Kutatóintézet) munkatársai. Az „Úton a kémiai növényvédőszer-mentes mezőgazdaság felé” címmel kiadott közös szándéknyilatkozatot 16 európai ország 24 kutatóintézete írta alá február 23-án a párizsi Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállításon. Magyarországot három intézmény is képviselte: a SZIE, a NAIK és az ÖMKi. „Ahhoz, hogy a kitűzött célt elérjük, újra kell gondolni a jelenlegi kutatási prioritásainkat és új stratégiát kell kidolgoznunk nemcsak tagállami, de európai szinten is.” – emelte ki Dr. Drexler Dóra, az ÖMKi ügyvezetője.

Az INRAE és német partnerei a ZALF és a JKI vezetésével szerveződött összefogás központi víziója, a „kémiai növényvédőszer-mentes mezőgazdaság” egységbe tömörítette az európai kutatóközösséget. A kezdeményezés célja, amellyel kapcsolatban a francia mezőgazdasági miniszter, Didier Guillaume is támogatását fejezte ki, egy erős európai kutatási szövetség létrehozása és a megvalósításhoz szükséges tudományos ütemterv kidolgozása. Terveiket a kutatók hamarosan az Európai Bizottság részére is továbbítják, mint az európai „Green Deal”-hez, vagyis Zöld megállapodáshoz való hozzájárulásukat.

A francia INRAE és neves német partnerei (Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research, ZALF, German Federal Research Centre for Cultivated Plants, JKI) párbeszédet kezdeményeztek európai kutatóintézetek és szakmai érdekcsoportok között, melynek célja egy közös kutatási stratégia kialakítása. Az egyeztetések csaknem 18 hónapig tartottak, a cél pedig igen ambiciózus: egy olyan új, interdiszciplináris és az érintettek széles körét bevonó kutatási stratégia megalkotása, amely elősegíti a kémiai növényvédőszerektől mentes mezőgazdasági gyakorlatok elterjedését Európában. Összesen 24 európai kutatóintézet csatlakozott a kezdeményezéshez, így fejezve ki részvételi szándékukat a nagyratörő vállalkozásban. Az aláírt együttműködési megállapodás összhangban van az Európai Bizottság által 2019 decemberében bejelentett „Green Deal”, azaz Zöld Megállapodás koncepciójával, amelynek célja a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokra való áttérés ösztönzése. A Zöld Megállapodás intézkedései nemcsak a mezőgazdaságot, de az élelmiszeripart és a környezetvédelmi szektort is érintik, céljuk pedig fenntartható mezőgazdasági rendszerekből származó egészséges élelmiszerek előállítása a gazdasági szempontból is szilárd termelési rendszerek fenntartása mellett.

A 24 aláíró szervezetből álló hálózat máris számos közös kutatási irányvonalat vázolt. A tervek között szerepel az agroökológiai alapelvek jobb alkalmazása a betegség-ellenálló termelési rendszerek kialakítása céljából, a növényi szelekció lehetőségeinek kiaknázása, új technológiák és mezőgazdasági eszközök fejlesztése, valamint a társadalmi-gazdasági átállás mozgatórugóinak és akadályozó tényezőinek elemzése. A stratégiai ütemterv felülvizsgálja a kutatásban jelenleg alkalmazott módszereket és támogatja a rendszerszintű és multidiszciplináris megközelítések bevezetését. Az új megoldásoknak erősítenie kell a tudáselőállítás és a gyakorlati alkalmazás folyamatai közötti kapcsolatot laboratóriumi körülmények között és szabadföldön egyaránt. A cél egy olyan európai hálózat létrehozása, amelyben a kutatók szoros együttműködésben dolgoznak a mezőgazdasági szakemberekkel. Ez a megközelítés elősegíti, hogy az egyes alternatív megoldások nagyobb léptékben, különböző éghajlati és talajviszonyok között is vizsgálhatóak legyenek, a fejlesztések minél előbb a gyakorlatba kerülhessenek és az eredmények európai szinten is alkalmazhatóak legyenek.

A lent felsorolt 24 kutatóintézet úgy döntött, közösen dolgoznak azért, hogy Európában a szintetikus növényvédőszerek használatára alternatív megoldások születhessenek. További céljuk a nemzeti és európai szintű szakpolitika támogatása.

Az aláírók      

 1. Aarhus Egyetem, Dánia

 2. Mezőgazdasági Akadémia, Bulgária

 3. Athéni Mezőgazdasági Egyetem, Görögország

 4. Agroscope, Svájc

 5. Bolognai Egyetem, Olaszország

 6. Agrár kutatóközpont a nemzetközi fejlődésért  - CIRAD, Franciaország

 7. Nemzeti Kutatóintézet, Olaszország

 8. Mezőgazdasági és Környezettudományi Vegyészeti Tanszék, Élettudományi Egyetem, Lublin, Lengyelország

 9. Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, Magyarország, Magyarország

 10. Nemzeti Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és Környezettudományi Kutatóintézet – INRAE, Franciaország

 11. Vytautas Magnus Egyetem Mezőgazdasági Akadémiájának Agroökoszisztéma és Talajtudományok Intézete, Litvánia

 12. Mezőgazdasági és Élelmiszer-Biotechnológiai Intézet – IBPRS, Lengyelország

 13. Julius Kühn Intézet – JKI, Németország

 14. Lett Élettudományi és Műszaki Egyetem, Lettország

 15. Leibniz Mezőgazdasági és Tájkutató Központ– ZALF, Németország

 16. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ – NAIK, Magyarország

 17. Sant’Anna Felsőoktatási Intézmény, Olaszország

 18. Finnországi Természetes Erőforrások Intézete – Luke, Finnország

 19. Rzeszow Műszaki Egyetem, Lengyelország

 20. Szent István Egyetem, Magyarország

 21. Svéd Mezőgazdaságtudományi Egyetem – SLU, Svédország

 22. Teagasc - Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Fejlesztési Hatóság, Írország

 23. Mezőgazdaságtudományi és Állatorvosi Egyetem – USAMV – Bukarest, Románia

 24. Zágrábi Egyetem, Mezőgazdasági Kar, Horvátország

 Hivatkozások

Az Európai Szövetség tagjainak egyetértési megállapodása / közös szándéknyilatkozata „Úton a növényvédőszer-mentes mezőgazdaság felé

Tudományos kapcsolattartó:

Pierre Dussort - pierre.dussort@inrae.fr
európai ügyekért felelős tanácsadó

Christian Huyghe – christian.huyghe@inrae.fr
mezőgazdasági tudományos igazgató

INRAE központi iroda

Sajtóiroda:

INRAE sajtóiroda: +33 1 42 75 91 86 – presse@inrae.fr

Fénykép forrása: Christian Maitre - INRAE


Alternatives to Chemical Pesticides:

24 European Research Institutes Undertake an Ambitious Roadmap

A strong demand from public authorities, agriculture professionals, and society in general, all over Europe, has spurred collaborative research in order to accelerate the agroecological transition. To face a challenge of this magnitude the joint declaration of intent “Towards a Chemical Pesticide-free Agriculture” aims to rethink the way research is carried out and develop new common research and experimentation strategies, not just at a national level, but throughout the whole continent. This declaration was signed today by 24 research organisations from 16 European countries. Driven by the French Institute INRAE and its German counterparts ZALF and JKI, this unprecedented endeavour has brought the European research community together around this ambitious vision of an agriculture free of chemical pesticides. The declaration, formalised on 23 February at the Paris International Agricultural Show, with the support of the French minister of agriculture Didier Guillaume, establishes a European research alliance, aiming to build a scientific roadmap that will soon be presented to the European Commission, as a contribution to the European Green Deal.

For almost 18 months, INRAE and its German partners from the Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) and the German Federal Research Centre for Cultivated Plants (JKI) have been building a dialogue among European researchers and stakeholders with the purpose of setting a common research strategy. Their objective was ambitious: to define a new transdisciplinary and multi-stakeholder research strategy that will allow them to offer solutions for the transition towards a chemical pesticide-free agriculture all around the continent. Today, 24 European research institutes signed a declaration of intent to share this bold vision. This agreement echoes the European Green Deal for a sustainable ecological transition in Europe, which was announced by the European Commission in December 2019 to encourage the adoption of ambitious measures. The measures announced involve multiple sectors—agriculture, food, and the environment—with the objective of developing a sustainable agriculture and producing healthy food, while maintaining productive and economically sound agri-food systems.

Through their network, the 24 signatory organisations have already drawn up multiple common research avenues, such as establishing a better use of agro-ecological principles to develop disease resistant production systems, exploiting the high potential of plant selection, developing the use of new technologies and agro-equipments, and understanding the levers and obstacles of the socio-economic transition, among others. The roadmap being devised calls into question the current research methods by integrating systemic and multidisciplinary approaches. The new methods must reinforce the links between the production of knowledge and the experimentation process, both in the lab and in the field. The goal is an open science system, where researchers work closely together with the world of agriculture to implement changes promptly, sharing their work and its results all over the continent, including all types of agriculture, and integrating the variety of climates and soils in order to test the alternative solutions at a bigger scale.    

These 24 research institutions decided to act together to find alternatives to the use of chemical pesticides in Europe and to support national and European public policies.

The signatories 

 1. Aarhus University, Denmark

 2. Agricultural Academy, Bulgaria

 3. Agricultural University of Athens, Greece

 4. Agroscope, Switzerland

 5. Alma Mater Studiorum - University of Bologna, Italia

 6. Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, France

 7. Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italia

 8. Hungarian Research Institute of Organic Agriculture, Hungary

 9. French National Research Institute for Agriculture, Food and Environment– INRAE, France

 10. Institute of Agriculture and Food Biotechnology – IBPRS, Poland

 11. Julius Kühn-Institute – JKI, Germany

 12. Latvia University of Life Sciences and Technologies, Latvia

 13. Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research – ZALF, Germany

 14. National Agriculture Research and Innovation Centre – NAIK, Hungary

 15. Natural Resources Institute Finland – Luke, Finland

 16. Rzeszow University of Technology, Poland

 17. Sant’Anna School of Advanced Studies, Italia

 18. Swedish University of Agricultural Sciences – SLU, Sweden

 19. Szent István University, Hungary

 20. Teagasc - Agriculture and Food Development Authority, Ireland

 21. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine - USAMV – Bucharest, Romania

 22. University of Life Sciences in Lublin, Poland

 23. Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania

 24. Zagreb University, Faculty of Agriculture, CroatiaReferences

Memorandum of understanding / joint declaration of intent – between the partners of the European Alliance ‘Towards a Chemical Pesticide-free Agriculture » 

Scientific contact:

Pierre Dussort -  pierre.dussort@inrae.fr
European Affairs Advisor

Christian Huyghe – christian.huyghe@inrae.fr
Scientific Director of Agriculture

INRAE Head office

Press Office:

INRAE Press Office: 01 42 75 91 86 – presse@inrae.fr

Phot source: Christophe Maitre - INRAE

Támogatások svá alul

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet  

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (copy)

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet  

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (copy) (copy)

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet  

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (copy) (copy) (copy)

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet  

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (copy) (copy) (copy) (copy)

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet  

  
Az oldalt fejlesztette:

Biztos vagy benne?


Mégsem Igen